4 juli 2024
Svensk Vindenergi stöder advokaters krav om ändring av vindkraftsvetot
28 mars 2023
Hellström återigen rankade i Legal 500 i flera områden
20 februari 2024
Arbetare i Sverige utsätts för hälsofarligt kvarts- och stendamm
14 februari 2023
Vi välkomnar advokaten Anders Östblom tillbaka till byrån
8 februari 2024
Hellström välkomnar två nya biträdande jurister
3 januari 2024
Högsta domstolen har beslutat att entreprenör är skyldig att lämna ut personalliggaren
20 december 2023
Hellström Advokatbyrå välkomnar Axel Seger som biträdande jurist
26 oktober 2023
Hellström Advokatbyrå välkomnar fem biträdande jurister!
11 oktober 2023
Möjlighet till digital stämma för aktiebolag och föreningar 2024
15 september 2023
Utrikesfödda upplever sin arbetsmiljö sämre än inrikesfödda
Hellström Advokatbyrå har bidragit till The Legal 500´s Country Comparative Guides Technology
4 augusti 2023
Antalet dödsfall i arbetsolyckor ökar
26 juni 2023
Vi söker en kontorsassistent/receptionist
14 juni 2023
Hellström Advokatbyrå har biträtt Västerås Stad i ett mål om en fördelningsnyckel enligt ”först till kvarn”-principen
12 april 2023
Vi är stolta att återigen vara rankade inom flera av våra expertområden av Legal 500
16 februari 2023
European Guide to Support Employers - Remote Work in Europe.
16 januari 2023
Vi välkomnar Ingela Sundelin & Arvid Sundelin som nya delägare i Hellström Advokatbyrå
22 decmber 2022
God Jul & Gott Nytt ÅR
13 december 2022
Utmaningar och möjligheter med fjärr- och distansarbete.
10 November 2022
Hellström växer vidare och vi välkomnar ytterligare två biträdande jurister!
26 oktober
Hellström Advokatbyrå välkomnar fyra biträdande jurister!
7 oktober 2022
Integritetsskyddsmyndigheten ger tillstånd till behandling av personuppgifter om lagöverträdelser
30 september 2022
Nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS)
15 september 2022
Beslut om reprimand: grundlagsskydd saknas för behandling av känsliga hälsouppgifter
28 juni 2022
Nytt juridiskt ställningstagande från IMY
12 maj 2022
Ponthus Andersson ny delägare i Hellström Advokatbyrå
26 april 2022
Hellström Advokatbyrå på Nordbygg
19 april 2022
Hellström Advokatbyrå återigen rankade i flera områden i Legal 500
31 mars 2022
IMY utfärdar administrativ sanktionsavgift mot Klarna
28 mars 2022
Vi söker en biträdande jurist inriktad mot dataskydd och arbetsrätt
16 mars 2022
Hellströms experter har spelat in en kurs i entreprenadrätt
24 februari 2022
Vi välkomnar Arvid Sundelin och Ingela Sundelin som partners till byrån!
17 februari 2022
Några av Hellström Advokatbyrås jurister har i veckan spelat in kurser
16 februari 2022
Karl-Fredrik Björklund ansluter 1 mars 2022 som ny delägare vid Hellström Advokatbyrå KB
1 februari 2022
Förenklade upphandlingsregler träder i kraft
1 februari 2022
Vi söker en biträdande jurist inriktad mot fastighetsrätt
31 januari 2022
Nytt avgörande från Högsta domstolen om utmätning av bostad som utgör barns boende
19 januari 2022
Exposing the Truth: What the EU Whistleblower Directive means for global business
18 januari 2022
Utökade möjligheter att avgöra tvistemål på handlingarna i hovrätten
10 januari 2022
Nytt avgörande från Högsta domstolen om sambo som olovligen tagit lån med den andra sambons Bank-ID.
9 december 2021
Hellström Advokatbyrå har framgångsrikt företrätt klient i Högsta domstolen
25 oktober 2021
Hellström bidrar till White Paper Plus For Fresh Thought - Leadership
20 oktober 2021
Hellström Advokatbyrå söker en Paralegal till bolagsrättsavdelningen och Corporate Secretarial Services
14 oktober 2021
Hellström Advokatbyrå har med framgång biträtt Tiptapp AB i ett mål mot Arbetsmiljöverket
5 oktober 2021
Ny vägledning om klassificering av medicintekniska produkter
21 september 2021
Ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan införs 1 november
9 augusti 2021
Hellström bidrar till The Legal 500´s Country Comparative Guides Technology
2 juli 2021
Ny version av Läkemedelsbranschens etiska regelverk
1 juli 2021
Ny lag om visselblåsning
18 juni 2021
Dom om referensuppdrag i upphandling av ramavtal
16 juni 2021
Fem sjukhus behandlade personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen
8 juni 2021
Arbetsmiljöbrister hos hälften av inspekterade byggföretag
31 maj 2021
Ny vägledning för kamerabevakning
27 maj 2021
Nya regelverk för medicinteknik
24 maj 2021
Nya partners och biträdande jurister på Hellström Advokatbyrå!
3 maj 2021
Hellström Advokatbyrå 30 år!
28 april 2021
Dom om takvolym i upphandling med optioner
24 april 2021
Bolags- och föreningsstämmor får fortsätta ske digitalt
22 april 2021
Hellström gillar padel!
22 april 2021
E-handeln av läkemedel ökar i Sverige
21 april 2021
Efter ändring i rättegångsbalken finns nu möjlighet att ge in stämningsansökningar i tvistemål och andra ansökningar digitalt
19 april 2021
Hellström har biträtt Climber International Holding AB vid försäljningen av Climber International AB
14 april 2021
Hellström är stolta över att vara rankade i Legal 500 2021.
5 april 2021
Hellström har biträtt fastighetsbolag vid försäljning av Stockholmsfastigheter