8 juni 2021

Arbetsmiljöbrister hos hälften av inspekterade byggföretag

Arbetsmiljöverket har tillsammans med Skatteverket och Polismyndigheten genomfört oanmälda inspektioner vid ett stort antal byggarbetsplatser runtom i landet.

Hos cirka 50 av de drygt 100 företag som inspekterades ute på byggarbetsplatserna upptäcktes sammanlagt 110 brister i arbetsmiljön. En del brister var så allvarliga att de ledde till ett omedelbart förbud mot fortsatt arbete eller enskilda arbetsmoment. Många förbud gällde arbete på hög höjd där det saknades fallskydd och därmed förelåg omedelbar risk att falla.

Utöver avsaknad av fallskydd har bristerna bestått i felaktig hantering av kemikalier och farliga maskiner samt arbetstagare som riskerat att andas in ohälsosamt damm. Arbetsmiljöverket ställde även krav på åtgärder mot smittspridning med anledning av den pågående pandemin.

Inspektionerna visade även brister i personalliggare, att ett antal personer saknade tillstånd att arbeta i Sverige och att personer sysselsatta med renoveringsarbeten var korttidspermitterade från restaurangrörelsen.

Hellström bistår med att se över rutiner och riktlinjer för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Behöver ni juridisk rådgivning gällande arbetsmiljöfrågor? Kontakta Natalie Stjernström.