Tolv vägar till bättre affärer.

Arbetsrätt
Hellström bistår regelbundet vid frågor kring arbetsrätt. Vi företräder både arbetsgivare och anställda i tvister kring exempelvis konkurrensklausuler.
Bolagsrätt
Hellström levererar regelmässigt juridisk rådgivning i bolagsrättsliga frågor, bl.a. kapitalskyddsfrågor och associationsrättsligt ansvar.
Dataskydd & integritet
Hellströms verksamhetsgrupp inom dataskydd har lång erfarenhet av uppdrag inom området och erbjuder ett komplett stöd i alla frågor gällande dataskydd och integritet.
Entreprenadrätt
Vår erfarna entreprenadrättsgrupp ger ett komplett stöd till både svenska och internationella bolag i samtliga frågor inom bygg- och fastighetsbranschen.
Fastighetsrätt
Hellströms fastighetsgrupp är en av Sveriges ledande, med specialistkompetens inom fastighets-, hyres-, och bostadsrätt. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att skapa och strukturera klientanpassade lösningar med högsta kvalitet
Finansmarknadsrätt
Hellströms finansmarknadsjurister arbetar med frågor som rör reglering av finansmarknaden. Vi agerar som rådgivare och ombud för stora och mindre finansiella företag samt myndigheter.
Företagsöverlåtelser
Hellström har alltid haft tydligt fokus på M&A. Rådgivning i samband med köp och försäljning av företag, rörelser och bolag utgör än idag en betydande del av vår verksamhet.
Konkurrens & marknad
Hellström har över 20 års erfarenhet av arbete med EU- och konkurrensrätt. Vi ger regelbundet råd och biträder klienter vid anmälan till Konkurrensverket och Europeiska Kommissionen.
Miljörätt
Hellströms miljörättsgrupp har en bred kunskap och ingående spetskompetens inom miljörättsområdet och miljörättens nyckelområden, t.ex. miljökvalitetsnormer för vatten och artskydd.
Offentlig upphandling & offentlig rätt
Hellströms specialistgrupp är en av de ledande upphandlingsgrupperna i landet och agerar rådgivare åt både leverantörer och upphandlande myndigheter eller enheter.
Rekonstruktioner
Hellström har framgångsrikt agerat rekonstruktör i ett stort antal rekonstruktioner inom olika branscher och därigenom bidragit till att hitta lösningarna för att bevara flera bolag.
Tvistlösning
Vi biträder i både nationella och internationella domstolsprocesser och skiljeförfaranden, med kompetenser som spänner över många olika branscher och områden.

Med fokus på affärer

På Hellström kan vi hjälpa dig med allt inom svensk och internationell affärsjuridik.

Vi på Hellström brinner för att lösa avancerade utmaningar. Lika mycket anstränger vi oss för att arbeta transparent och erbjuda tydliga lösningar, så att det hårda tankearbetet leder till goda resultat. Vi arbetar långsiktigt och nära våra kunder – med en personlig kontakt, så att du alltid vet vart du ska vända dig för att ta nästa steg.