31 maj 2021

Ny vägledning för kamerabevakning

 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är sedan augusti 2018 ansvarig för att utöva tillsyn över kamerabevakning och för att utfärda tillstånd till de verksamheter som är skyldiga att ha tillstånd för att få kamerabevaka. IMY presenterar nu en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka. Syftet med rapporten är att ge vägledning om kamerabevakning till såväl tillståndspliktiga som icke tillståndspliktiga aktörer. I rapporten redovisas myndighetens samlade erfarenheter av de tillståndspliktiga verksamheternas ansökningar om tillstånd till kamerabevakning och de beslut IMY fattat gällande dem under perioden 1 augusti 2018 till 31 december 2020.

Läs rapporten i sin helhet här.

Behöver du juridisk rådgivning gällande kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen? Kontakta Anna Fernqvist Svensson, Natalie Stjernström eller Mina Gholiof.