31 mars 2022

IMY utfärdar administrativ sanktionsavgift mot Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift om 7 500 000 kr mot Klarna Bank AB, till följd av en granskning av hur bolaget informerar om sin personuppgiftsbehandling på sin webbplats. IMY anger i beslutet bland annat att det saknats information om för vilket ändamål och på vilken rättslig grund personuppgifter behandlats i en av bolagets tjänster. IMY påpekar också att Klarna inte har lämnat information om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES eller om de skyddsåtgärder som vidtagits för tredjelandsöverföringen. Även den information som lämnats gällande de registrerades rättigheter har ansetts vara bristfällig.