10 januari 2022

Nytt avgörande från Högsta domstolen om sambo som olovligen tagit lån med den andra sambons Bank-ID.

Efter att en man gett sin sambo åtkomst till sitt Bank-ID, för att sambon skulle hjälpa honom med att betala hans del av hushållets räkningar, har sambon olovligen använt e-legitimationen för att ta ett lån i hans namn. Högsta domstolen har nu prövat frågan om mannen som lånat ut sitt Bank-ID ska anses återbetalningsskyldig för lånet. I domen (meddelad 2021-12-09 i mål T 930-21) redogör Högsta domstolen inledningsvis för reglerna kring tillsynsfullmakter och konstaterar sedan att omständigheterna hade gett upphov till en sådan fullmakt, att långivaren har haft anledning att hysa en befogad tillit till att e-legitimationen användes av en behörig person och att mannen inte kunde undgå betalningsskyldighet för lånet. /Dennis Engman