12 maj 2022

Ponthus Andersson ny delägare i Hellström Advokatbyrå

Ponthus Andersson leder Hellström Advokatbyrås verksamhetsgrupp för offentlig upphandling och offentlig rätt och anlitas frekvent av upphandlande myndigheter och privata leverantörer för rådgivning inom dessa områden. Ponthus är en skicklig upphandlings- och förvaltningsrättsexpert och har under flera år ansvarat för uppbyggnad av firmans team för offentlig upphandling . Utöver erfarenhet av överprövningsmål och upphandlingsrättsliga frågor av allehanda slag har Ponthus Andersson med framgång drivit många mål i allmän domstol avseende upphandlade avtal.

Ponthus Andersson: ”Det är givetvis väldigt roligt att ha blivit erbjuden delägarskap och på så sätt få vara med och påverka Hellström Advokatbyrås fortsatta utveckling. Det som främst driver mig i vardagen är att engagera mig i klienternas ärenden och känna att jag – tillsammans med gruppens duktiga jurister – kan vända frågetecken och problem till gynnsamma lösningar och resultat för klienten.”

Mats Hellström, Managing partner på Hellström Advokatbyrå: “Vi är verkligen glada att välkomna Ponthus Andersson som delägare och delaktig i advokatbyråns fortsatta utveckling. Ponthus har ett väl etablerat namn som expert inom offentlig upphandling. Med Ponthus som delägare i Hellström Advokatbyrå förstärker vi vår position som en ledande advokatbyrå inom ett starkt växande rättsområde”.