26 oktober

Hellström Advokatbyrå välkomnar fyra biträdande jurister!

Hellström Advokatbyrå är stolta och glada att hittills i år ha fått hälsa inte mindre än fyra biträdande jurister välkomna till advokatbyrån, Andrea Bondesson, Jonas Widstrand, Anton Westin och Mattias Ljungkvist!

Jonas Widstrand har återkommit till Hellström från en tjänst på hovrätten. Jonas stärker upp våra verksamhetsgrupper för entreprenadrätt och tvistlösning.

Andrea Bondesson kommer närmast från en tjänst på förvaltningsdomstolen. Andrea arbetar med dataskydd- och integritet samt offentlig upphandling och offentlig rätt.

Anton Westin anslöt tidigare i år direkt från juristlinjen i Uppsala och är huvudsakligen verksam inom tvistlösning och bolagsrätt.

Mattias Ljungkvist kommer närmast från en tjänst på Upphandlingsmyndigheten. Mattias kommer att arbeta med offentlig upphandling och offentlig rätt.