21 september 2021

Ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan införs 1 november

Den 1 november 2021 införs en ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan där Konkurrensverket kommer att ansvara för tillsynen. Genom den nya lagen införs förbud för köpare av de aktuella produkterna med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro att använda vissa, i lagen angivna, handelsmetoder mot leverantörer. I den föreslagna lagen finns även bestämmelser om tillsyn och om sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder. Genom den nya lagen införlivas ett EU-direktiv i svensk rätt.

För att läsa lagtexten, klicka på länken nedan!