19 april 2021

Hellström har biträtt Climber International Holding AB vid försäljningen av Climber International AB

Hellström har biträtt Climber International Holding AB vid försäljningen av Climber International AB och utländska dotterbolag till finska DIGIA PLC. Climber erbjuder konsulttjänster och lösningar för utveckling av datadriven verksamhet. Köpeskillingen uppgick till totalt 13,5 MEUR fördelat på fasta och rörliga komponenter. Transaktionen avslutades i början av 2021. Hellströms team leddes av partner Jonas Wetterfors, biträdd av Tina Aspe och Georgios Eleftheriadis.