4 juli 2024

Svensk Vindenergi stöder advokaters krav om ändring av vindkraftsvetot

Ingela Sundelin har tillsammans med tolv advokater från andra ledande advokatbyråer skrivit ett brev till regeringen där de uppmanar ministrarna att snabbt ändra reglerna för kommunalt veto mot vindkraft. Brevet finns tillgängligt hos branschorganisationen Svensk Vindenergi, som även stödjer advokaternas upprop.

Advokatgruppen efterlyser ett mer rättssäkert regelverk för att möta industrins elektrifiering och det ökande elbehovet. Advokaterna menar att kommunernas veto, att när som helst i tillståndsprocessen, neka en vindkraftsetablering skapar osäkerhet för både investerare och vindkraftsbolag. Brevet finns att läsa i sin helhet i länken.. Brevet finns att läsa i sin helhet här.