20 februari 2024

Arbetare i Sverige utsätts för hälsofarligt kvarts- och stendamm

Den senaste forskningen visar att hälsoriskerna är stora med att, utan rätt skyddsutrustning, såga och slipa i det konstgjorda stenmaterialet kvartskomposit som bland annat används till bänkskivor. Arbetare som utan rätt skyddsutrustning exponeras för materialet kan drabbas av många sjukdomar bland annat cancer, KOL, stendammslunga och kemiska hjärtsjukdomar.

Arbetsgivare ska kontinuerligt undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken för att arbetare utsätts för hälsofarligt damm innan ett arbete som innebär hantering av sådant material påbörjas. Vissa bestämmelser i föreskrifterna om kvarts- och stendamm i arbetsmiljön är förenade med sanktionsavgift.

Hellström bistår med att se över rutiner och riktlinjer för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Behöver ni juridisk rådgivning gällande arbetsmiljöfrågor? Kontakta Natalie Stjernström.