16 februari 2022

Karl-Fredrik Björklund ansluter 1 mars 2022 som ny delägare vid Hellström Advokatbyrå KB

Karl-Fredrik Björklund har omfattande erfarenhet av kvalificerad rådgivning i dataskyddsrelaterade frågeställningar inom olika branscher, främst mot den kommunala sektorn men även för e-handlare samt bolag inom apoteks- och vårdsektorn. Han har uppdrag som externt dataskyddsombud och tillhandahåller stöd inom dataskyddsområdet men arbetar också generellt med den juridik som aktualiseras när företag och myndigheter ska digitalisera sin verksamhet.

Karl-Fredrik utbildar regelbundet inom sina specialistområden. Han kommer närmast från en roll som advokat/partner hos Wikström & Partners Advokatbyrå AB. Karl-Fredrik går nu in som delägare för att stödja Hellström Advokatbyrås dataskyddsteam. Han kommer även, efter att ha arbetat några år på en nischbyrå för dataskyddsfrågor, bredda sin verksamhet och arbeta mer med allmän affärsjuridik inkluderande hantering av kommersiella tvister och arbetsrättsliga ärenden. Karl-Fredrik har lång erfarenhet av dessa sistnämnda frågor.

Mats Hellström, Managing partner på Hellström Advokatbyrå: – ”Vi är verkligen glada över att få Karl-Fredrik Björklund som delägare och delaktig i advokatbyråns fortsatta utveckling. Karl-Fredrik är känd på marknaden och ett väl etablerat namn som expert inom IT och GDPR. Genom Karl-Fredriks inträde i Hellström Advokatbyrå förstärker vi vår position som en ledande advokatbyrå inom flera starkt växande rättsområden”.