16 januari 2023

Vi välkomnar Ingela Sundelin & Arvid Sundelin som nya delägare i Hellström Advokatbyrå

Ingela Sundelin och Arvid Sundelin leder tillsammans Hellström Advokatbyrås verksamhetsgrupp inom miljörätt och tillsammans har de en gedigen miljörättslig erfarenhet. Med en bred kunskap och ingående spetskompetens inom miljörättens nyckelområden bistår de våra klienter med ett komplett stöd inom samtliga miljörättsliga områden. En stor del av miljörättsgruppens arbete ligger på omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Till exempel bistår miljörättsgruppen i flera projekt som rör utbyggnaden av förnybar energi samt andra projekt som främjar en hållbar utveckling.

Ingela Sundelin; ”Det är väldigt roligt att ha blivit erbjuden delägarskap och det känns spännande och utmanande att få vara med och bidra både till våra klienters och byråns fortsatta utveckling.”

Arvid Sundelin; ”Det är en otroligt rolig utmaning att som delägare få fortsätta utveckla byråns miljörättsgrupp och bidra till att Hellström Advokatbyrå kan erbjuda helhetslösningar till våra klienter.”

Mats Hellström, Managing partner på Hellström Advokatbyrå; ”Vi välkomnar Ingela och Arvid som delägare i advokatbyrån och som ansvariga för byråns miljörättsavdelning. Miljörätt är ett spännande och mycket relevant rättsområde i centrum för Sveriges satsningar på ny energi och framtida energiförsörjning och vår ambition med miljörättsgruppen är att tillsammans med våra klienter leda utvecklingen framåt. Ingela och Arvid har lång yrkeserfarenhet och båda är väl etablerade namn som experter inom svensk miljörätt och förstärker advokatbyråns position inom detta starkt växande rättsområde.”