22 april 2021

E-handeln av läkemedel ökar i Sverige

Den allmänna trenden med ökande e-handel påverkar också hur konsumenter köper sina läkemedel. De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerade nyligen en rapport som visar att Sverige har den största, och snabbast ökande, e-handeln av läkemedel i Norden. Den svenska e-handeln utgörs till cirka 6 procent av försäljning av läkemedel. Minst omfattande är e-handeln med läkemedel i Finland. Skillnaderna mellan de nordiska länderna beror sannolikt på att det förekommer stora olikheter i respektive lands regelverk. Den svenska omregleringen av apoteksmarknaden 2009 syftade till att öka tillgängligheten till apotekservice och läkemedel över hela landet, och det är tillåtet att som apoteksaktör endast bedriva onlineverksamhet. Dessutom har pandemin och kraven på fysisk distansering gynnat onlineförsäljningen./ Anna Fernqvist Svensson & MIna Gholiof