25 oktober 2021

Hellström bidrar till White Paper Plus For Fresh Thought - Leadership

Hellström Advokatbyrå har, i egenskap av exklusiv Healthcare Law Q&A Author, bidragit med en Q&A på ämnet: Vilka anmälningar, registreringar, godkännanden och licenser krävs för att tillverka och sälja läkemedel?  Läs vägledningen här: https://www.wpp4-ft.com/legal-thoughts.

Behöver du rådgivning gällande lagstiftning som berör läkemedelssektorn? Kontakta Mina Gholiof.