5 oktober 2021

Ny vägledning om klassificering av medicintekniska produkter

EU-kommissionen har publicerat en ny vägledning som syftar till att underlätta när det gäller riskklassificering av medicintekniska produkter.

Vägledningen beskriver kortfattat riskklassernas påverkan på bedömning av överensstämmelse, klinisk utvärdering, uppföljning efter utsläppandet på marknaden etc. Kort sagt kan sägas att riskklassernas praktiska betydelse förtydligas.

Läs vägledningen genom att klicka på länken nedan.

Behöver du rådgivning gällande regelverket avseende medicintekniska produkter? Kontakta Mina Gholiof.