16 februari 2023

European Guide to Support Employers - Remote Work in Europe.

Johan Karlman har skrivit det svenska bidraget till Andersens publikation European Guide to Support Employers – Remote Work in Europe.

Distansarbete är en snabbt växande trend på den europeiska arbetsmarknaden. Mycket har förändrats de senaste två åren, inte bara på arbetsmarknaden utan även i lagstiftningen i enskilda länder. Guiden syftar till att översiktligt beskriva hur distansarbete är reglerat i 29 europeiska länder med fokus på arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter.

Trevlig läsning!