2 juli 2021

Ny version av Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Den nya versionen av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, började gälla den 1 juli 2021. Regelverket har reviderats för att anpassas till nya internationella krav, med anledning av att den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA uppdaterat sin etiska kod.

Uppdateringen innebär bland annat en förändring i reglerna kring marknadsföring av läkemedel. Även reglerna för samverkan med apoteksanställda samt reglerna för donationer till patientorganisationer har uppdaterats och förtydligats.

Behöver du rådgivning gällande det etiska regelverket eller lagstiftning som berör läkemedelssektorn? Kontakta Mina Gholiof.