26 oktober 2023

Hellström Advokatbyrå välkomnar fem biträdande jurister!

Vi är väldigt glada att kunna presentera våra fem nya biträdande jurister, Aleksandar Gajic, Anders Wallin, Anna Manders, Arvid Rosenlöf samt Sanne Ringdal och hälsar dem varmt välkomna till advokatbyrån!

Aleksandar Gajic kommer närmast från en tjänst som Legal Counsel hos Kambi. Aleksandar kommer att arbeta med bolagsrätt och företagsöverlåtelser.

Anders Wallin kommer närmast från en tjänst på Naturvårdsverket och kommer stärka upp vår miljörättsgrupp.

Anna Manders kommer direkt från juristlinjen i Uppsala. Anna har under delar av sina studier arbetat som juristassistent och paralegal hos oss och hon kommer huvudsakligen att arbeta med bolagsrätt och företagsöverlåtelser.

Arvid Rosenlöf kommer direkt från juristlinjen i Lund och kommer att arbeta med arbetsrätt och dataskydd & integritet.

Sanne Ringdal kommer närmast från en tjänst hos en juristbyrå och kommer huvudsakligen att arbeta med bolagsrätt och tvistlösning.