Branschspecifika kunskaper som ger otvetydiga resultat.

Energi & infrastruktur
Hellström företräder klienter verksamma inom distribution av el, värme, kyla, vatten, samt avfallshantering och telekommunikation. Arbetet inkluderar sektorspecifik lagstiftning men även i stor utsträckning investeringar och strukturaffärer.
Fastighet & entreprenad
Vi arbetar på daglig basis med klienter inom allt rörande fastighets- och byggbranschen – däribland byggfrågor, transaktioner, due diligence, hyresfrågor och entreprenadtvister.
Finansiella tjänster & försäkring
Vi har djupa kunskaper inom finans och försäkring. Hellström engageras både av finansinstitut, kunder och leverantörer av finansiella lösningar samt försäkringsbolag.
Handel & distribution
Vi har lång erfarenhet av att bistå företag med alla sorters avtal gällande handel och distribution. Hellström biträder också vid avtal gällande samarbeten eller joint ventures.
Industri & tillverkning
Vi hanterar avtal för inköp, leverans och försäljning och försöker identifiera risker förenade med dessa avtalsrelationer. Vi arbetar också med samarbetsavtal för produktutveckling.
IT & media
Hellström har bred erfarenhet av krav och risker inom IT-, telekom- och mediabranschen. Vi erbjuder löpande rådgivning och affärsmässigt stöd till flertalet klienter.
Life Science
Oavsett om ni är verksamma inom läkemedel, hälsovård, medicin- eller bioteknik kan ni känna er trygga med att våra jurister har den erfarenhet och kompetens som branschen kräver.
Offentliga aktörer
Bolagisering och privatisering inom den offentliga sektorn gör att affärsjuridiska och offentligrättsliga frågor närmar sig varandra. Vi har biträtt ett flertal kommuner i sådana ärenden.
PE & Venture Capital
Hellström har stor erfarenhet av investeringar och riskkapital av olika slag och vad som krävs för att en investering ska lyckas – ett avancerat område med stora krav på långsiktigt tänkande.

Branschkunnande sedan 1991

Hellström representerar en mängd företag inom praktiskt taget alla branscher.

Som en långsiktig strategisk partner blir vi ofta djupt involverade i våra klienters affärer och beslut. Det innebär att våra djupgående branschspecifika kunskaper ökar, vilket i sin tur gör oss allt snabbare på att upptäcka och ta hand om de juridiska frågor som våra klienter stöter på. Hittar du inte din bransch nedan?