24 februari 2022

Vi välkomnar Arvid Sundelin och Ingela Sundelin som partners till byrån!

Hellström Advokatbyrå har från och med januari 2022 en nystartad miljörättsgrupp. Miljörättsgruppen leds av advokaterna Arvid Sundelin och Ingela Sundelin, båda med en lång miljörättslig erfarenhet. Med en bred kunskap och ingående spetskompetens inom miljörättens nyckelområden, som t.ex. miljökvalitetsnormer för vatten och artskydd, bistår vi våra klienter med ett komplett stöd inom samtliga miljörättsliga områden.

Mats Hellström, Managing partner på Hellström Advokatbyrå: ”En stark miljörättsavdelning är en naturlig förlängning av våra väl etablerade övriga verksamhetsområden. Miljörätt har under senare tid fått stor uppmärksamhet och genom rekryteringen av Ingela Sundelin och Arvid Sundelin kan Hellström Advokatbyrå erbjuda unik kompetens och erfarenhet inom detta starkt växande rättsområde. Vi är mycket glada att bjuda in Ingela och Arvid i partnergruppen och tillsammans med dem etablera en av Sveriges ledande miljörättsavdelningar.”