24 april 2021

Bolags- och föreningsstämmor får fortsätta ske digitalt

Bolags- och föreningsstämmor får fortsätta ske digitalt

Under pandemivåren 2020 infördes lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, i syfte att underlätta genomförandet av sådana stämmor på ett sådant sätt att spridningen av Covid-19 begränsas så mycket som möjligt. Med stöd av lagen kan styrelsen bland annat bestämma att stämman ska genomföras helt utan fysiskt deltagande genom elektronisk uppkoppling eller genom poströstning. Lagen var initialt tänkt att vara tidsbegränsad och gälla till utgången av 2020. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället har riksdagen dock beslutat att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av 2021. Många aktieägare och föreningsmedlemmar kan därmed se fram emot att få delta på sina respektive stämmor på distans även i år./ Dennis Engman