4 augusti 2023

Antalet dödsfall i arbetsolyckor ökar

Arbetsmiljöverket har publicerat sin årliga rapport över arbetsskador och sammanställt arbetsskadestatistik (arbetsolyckor och arbetssjukdomar) baserat på anmälningar till Försäkringskassan. Statistiken för 2022 visar att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare var över 35 000. De mest utsatta branscherna är bygg- och anläggningssektorn samt transportsektorn.

Vanliga orsaker till arbetsolyckor är fall av person, felbelastningar, samt förlorad kontroll över maskiner och transportfordon. Under första halvåret 2023 har 28 personer omkommit på arbetsplatsen, vilket är det högsta antalet för motsvarande period sedan 2011.

Hellström bistår med att se över rutiner och riktlinjer för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Behöver ni juridisk rådgivning gällande arbetsmiljöfrågor? Kontakta Natalie Stjernström.