5 april 2021

Hellström har biträtt fastighetsbolag vid försäljning av Stockholmsfastigheter

Hellström har biträtt ett fastighetsbolag vid försäljningen av bolagets hela fastighetsbestånd i Stockholm. Försäljningen omfattade tre helägda dotterbolag, och majoriteten av beståndet bestod av hyresfastigheter med både bostäder och lokaler på attraktiva innerstadslägen. Hellströms team bestod av advokaterna Magnus Andersson och Helena Berger.