Tvistlösning

Hellström biträder i både nationella och internationella domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Vi är specialister på tvistlösning och vår kompetens spänner över många olika branscher och områden, vilket ger en bredd av erfarenheter och djupgående expertkunskap som innebär att Hellström är bland de absolut främsta inom tvistlösning. Bland våra uppdragsgivare finns svenska och utländska företag samt svenska myndigheter och kommuner inom åtskilliga sektorer i näringslivet, exempelvis bank och finans, energi, kemi, bygg, fastighet, IT, läkemedel och tobak.

På Hellström är vi resultatinriktade och strävar efter att ge rådgivning från tidigast möjliga skede i ett tvisteförlopp fram till eventuell slutlig dom. Då en tvist ofta tar resurser från den dagliga verksamheten hos klienten och kan vara avgörande för hela verksamhetens framtid ställs höga krav på effektivitet, förmåga till krishantering och tålamod för att begränsa eventuella skadeverkningar i affärsverksamheten. Erfarenhet av tvister är då central.

Stort engagemang och målmedveten rådgivning med tydliga handlingsråd anser vi vara nyckeln till framgång inom tvistlösning. Vi är rankade bland annat i Legal 500.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Tvister i samband med företagsöverlåtelser, aktieägaravtal, distributions- eller agentavtal, finansiella avtal samt arbetsrättsliga tvister.

 • Skadeståndsrelaterade tvister som professions- eller revisorsansvar, skatterådgivning, styrelseansvar med mer.

 • Immaterial- eller marknadsrättsliga tvister.

 • Tvister inom entreprenad och offentlig upphandling.

 • Riskutvärdering.

 • Kravställande.

 • Säkerhetsåtgärder som kvarstad eller vites- eller förbudsyrkanden.

 • Förhandlingar med motpart om förlikning.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Gustaf Cederschiöld
  Om Gustaf
  Partner
  Gustaf Cederschiöld
 • Managing Partner
  Krister Lindgren
  Om Krister
 • Senior Counsel
  Per Winnberg
  Om Per
 • Senior counsel
  Staffan Michelson
  Om Staffan
 • Advokat
  Natalie Stjernström
  Om Natalie
 • Partner
  Ponthus Andersson
  Om Ponthus
 • Advokat
  Thomas Jäderlund
  Om Thomas
 • Advokat
  Georgios Eleftheriadis
  Om Georgios
 • Biträdande jurist
  Axel Seger
  Om Axel