Bolagsrätt

Hellström har en bolagsrättslig avdelning som ägnar sig åt rådgivning och upprättande av dokumentation kring alla typer av bolagsrättsliga frågeställningar och transaktioner. Avdelningen leds av advokaten Bengt Olovsson som i mer än 25 år har varit verksam inom rättsområdet och som har stor erfarenhet av hur bolagsrättsliga frågeställningar påverkar klienternas verksamheter. Hellström har djup kunskap inom området och levererar praktiska råd som ger Hellströms klienter vägledning i frågor av stor betydelse för dem.

Hellströms bolagsrättsliga avdelning är inriktad på rättsliga och praktiska frågor rörande aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar.

Hellström har lång och omfattande erfarenhet av att etablera svenska dotterbolag till internationella koncerner som vill etablera närvaro på den svenska marknaden och att i samband därmed hjälpa klienten med alla frågor som är av vikt vid etableringen. Hellström har också under lång tid assisterat stora utländska koncerner med att förse deras svenska dotterbolag med all bolagsrättslig hjälp som är növdvändig för att bolaget ska uppfylla svenska regler rörande årsstämmor, styrelsesammanträden och god ”corporate governance”.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Bolagsbildning och företagsförsäljning.

 • Finansiering, omstrukturering och rekonstruktion.

 • Bolagsstämmor och styrelsefrågor (”corporate secretarial services”).

 • Aktieägaravtal.

 • Frågor om kapitalskydd: Vinstutdelning och annan värdeöverföring.

 • Analys av låneförbudsfrågor.

 • Nyemissioner och kapitaltillskott.

 • Fusioner (såväl nationella som gränsöverskridande).

 • Incitamentsprogram, teckningsoptioner och konvertibla lån.

 • Likvidation.

Vi hjälper dig:

 • Advokat
  Thomas Jäderlund
  Om Thomas
 • Biträdande jurist
  Aleksandar Gajic
  Om Aleksandar
  Biträdande jurist
  Aleksandar Gajic
 • Biträdande jurist
  Anton Westin
  Om Anton
 • Biträdande jurist, TJÄNSTLEDIG
  Karl Magnusson
  Om Karl
  Biträdande jurist, TJÄNSTLEDIG
  Karl Magnusson
 • Biträdande jurist
  Moa Granhagen
  Om Moa
 • Biträdande jurist
  Saia Enelius
  Om Saia
 • Biträdande jurist
  Sanne Ringdal
  Om Sanne