Life Science

Life Science-sektorn växer snabbt. Det är en strikt reglerad sektor med komplexa juridiska regelverk som tenderar att vara föränderliga, vilket medför att aktörer inom sektorn möter olikartade utmaningar på daglig basis. Oavsett om ni är verksamma inom läkemedel, medicinteknik, hälsovård eller bioteknik kan ni känna er trygga med att Hellströms jurister har den erfarenhet och kompetens som branschen kräver. Våra specialister har mångårig erfarenhet av att bistå med löpande rådgivning och upprätta samt genomföra avtalsförhandlingar gällande exempelvis avtal om kliniska prövningar och kommersiella avtal så som samarbetsavtal, utvecklingsavtal och distributionsavtal. Hellström bistår också vid frågor som hänför sig till det regulatoriska regelverket, så som marknadsföringsfrågor, tillståndsfrågor, frågor som rör subventionssystemet samt frågor som rör samverkans- och umgängesreglerna mellan industrin och hälso- och sjukvården.