PE & Venture Capital

Hellström har stor erfarenhet av investeringar och riskkapital av olika slag och vad som krävs för att en investering ska lyckas. Vi företräder särskilt utländska klienter som vill göra investeringar i svenska utvecklings- och teknikbolag av olika slag, från mindre start-ups till större och mer mogna bolag. Vi har också stor erfarenhet av att företräda befintliga ägare eller management-team i det bolag i vilken riskkapital ska investeras, vilket ofta ställer särskilda krav på balanserad rådgivning.

Riskkapitalinvesteringar är ofta komplexa och gränsöverskridande och kräver engagemang i både finansiella och tekniska frågor. De kräver stor erfarenhet och förmåga till överblick då arbetet ofta löper hela vägen från första investering till en exit som sker flera år senare.

Hellströms jurister inom riskkapital arbetar nära våra jurister inom M&A såväl som andra verksamhetsgrupper. Vi kan därför erbjuda relevant juridisk rådgivning för hela investeringen och det efterföljande flödet av nya investeringar; ofta med nya investerare, avtalsförhandlingar och andra frågor som aktualiseras.