Industri & tillverkning

Företag inom industrin och tjänstesektorn ställer höga krav på bland annat avtal rörande inköp, leverans och försäljning. Vi granskar den typen av avtal och försöker identifiera och kontrollera vilka risker som är förenade med dessa avtalsrelationer.

Hellström arbetar också med avtal för olika typer av samarbeten och joint-ventures för produktutveckling. Vi hjälper till med speciella kommersialiserings-, utvecklings- och rättighetsavtal där kunskaper inom patent, know-how, varumärken och andra rättigheter är centralt.

Hellströms klienter finns inom flertalet industri- och tjänstesektorer, både svenska och internationella, små och stora tillverkande företag eller handelsföretag och koncerner. Utländska klienter har ofta distributörer, återförsäljare och agenter i Sverige eller önskar ingå i joint-ventures eller på annat sätt etablera sig i Sverige. Hellström bistår frekvent i dessa sammanhang.