Offentliga aktörer

Bolagisering och privatisering inom den offentliga sektorn har under en längre period gjort att affärsjuridiska och offentligrättsliga frågor förenats och närmat sig varandra. Detta ställer nya krav på praktiska och klientanpassade lösningar som utgår från politiskt styrda organisationer. Utförsäljning av kommunala energibolag och uppdrag som läggs ut på entreprenad är särskilt vanliga. Hellström har biträtt ett flertal kommuner i sådana transaktioner och ärenden.