Företagsöverlåtelser

Hellström har, alltsedan byrån grundades i början av 1990-talet, haft ett tydligt fokus på M&A, det vill säga företagsförvärv. Rådgivning i samband med köp och försäljning av företag, rörelser och bolag av olika slag utgör än idag en betydande del av vår verksamhet.

Vi har framgångsrikt agerat rådgivare i några av de största och mest komplexa kommersiella transaktionerna på den svenska marknaden, och biträder i alla typer av företagsförvärv vid både mindre och större transaktioner. Vi arbetar ofta med att hjälpa till att hitta rätt sorts struktur och är vana att arbeta med en mängd olika sorters transaktioner – ofta över nationsgränser, vilket ställer höga krav på kompetens och erfarenhet.

Varje företagstransaktion är unik, men typiskt sett anlitas Hellström för att stödja klienten i hela processen. Förutom djup sakkunskap gällande den legala dokumentationen och hantering av legala risker i samband med en affär, lägger vi stor vikt vid att bidra med våra kunskaper och färdigheter i projektledning och affärs- och avtalsförhandlingar.

Äger du en verksamhet som du överväger att sälja, eller har du identifierat ett tänkbart köpobjekt i Sverige? Har du funderingar kring bolagisering för avknoppning av en tillgång, eller vill du veta mer om företagsöverlåtelser av ett eller annat slag? Kanske vill du bara förbereda dig inför en kommande affärstransaktion? Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Vi kan hjälpa dig med:

 • Aktie- och rörelseöverlåtelser.

 • Utförsäljningar, samgåenden och uppköpserbjudanden.

 • Management buy-outs.

 • Bolagisering av tillgångar.

 • Sekretessavtal.

 • Avsiktsförklaringar.

 • Due diligence.

 • Avtalsförhandlingar.

 • Aktieägaravtal.

 • Konkurrensanmälan.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Göran Andersson
  Om Göran
 • Partner
  Lennart Melchior
  Om Lennart
 • Advokat
  Anders Östblom
  Om Anders
 • Biträdande jurist
  Aleksandar Gajic
  Om Aleksandar
  Biträdande jurist
  Aleksandar Gajic
 • Biträdande jurist
  Moa Granhagen
  Om Moa