Konkurrens & marknad

Hellström har lång erfarenhet av arbete med EU- och konkurrensrätt. Vi ger regelbundet råd angående konkurrensrättsliga frågor i avtal, vid prissättning, i samband med företagskoncentrationer samt i statsstödsfrågor. Vi biträder klienter i kontakter med Konkurrensverket och EU-kommissionen samt i domstolar och skiljeförfaranden.

Genom att företräda såväl större som mindre företag i konkurrensrättsliga ärenden har vi fått en bred kompetens inom detta område. Dessutom har vi unik erfarenhet av att biträda företag i flera av de större kartell- och dominansmålen i Sverige. Inom EU-rätten hanterar vi frågor som rör fri rörlighet.

Hellström är också specialiserade inom marknadsföringsrätt och har en lång erfarenhet av att ge rådgivning till aktörer som hanterar produkter inom reglerade marknader. Vår rådgivning är lösningsorienterad och vi strävar alltid efter att ge klara och praktiska råd till våra klienter. Vi biträder även i marknadsföringsrättsliga tvister i Patent- och Marknadsdomstolen.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Gryningsräder

 • Konkurrensrättsliga bedömningar av avtal och affärsupplägg

 • Koncentrationsanmälningar

 • Konkurrensrättsliga efterlevandsprogram

 • Kontakter med konkurrensverket och EU kommissionen

 • Bedömning eller anmälan av statsstöd

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Anna Fernqvist Svensson
  Om Anna
 • Partner
  Erika Juvander Heveus
  Om Erika