Offentlig upphandling & offentlig rätt

Hellströms verksamhetsgrupp för offentlig upphandling och offentlig rätt har en mångårig och gedigen erfarenhet av att agera rådgivare till både privata och offentliga uppdragsgivare inom dessa områden. Vi anlitas återkommande av såväl börsnoterade bolag och marknadsledande aktörer – inom vitt skilda branscher – som av några av landets största upphandlande myndigheter och enheter. Gruppens arbete leds av advokaten Ponthus Andersson som – tillsammans med gruppens övriga medlemmar – har lång erfarenhet av offentlig upphandling och offentlig rätt från advokatbyrå, myndighet, förvaltningsrätt och kammarrätt.

Vi lämnar rådgivning i upphandlingens alla faser. Ofta engageras vi i ett tidigt skede av upphandlingsförfarandet för att t.ex. bistå vid upprättandet av myndighetens upphandlingsdokument eller leverantörens anbud. I mer omfattande och komplexa upphandlingar kan vi biträda som en integrerad del i leverantörens anbudsgrupp eller stötta den upphandlande myndigheten med praktisk och strategisk rådgivning på daglig basis. Många gånger engageras vi också för att agera ombud i överprövningsprocesser.

Vidare arbetar gruppens medlemmar löpande med att lämna rådgivning till kommunala, regionala och statliga myndigheter och bolag i ärenden gällande förvaltningsrättsliga frågor, kommunal och regional kompetens och offentlighet och sekretess.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Ombud i mål gällande överprövning, talan om skadestånd respektive upphandlingsskadeavgift.

 • Upprätta, granska och kvalitetssäkra anbud.

 • Val av upphandlingsförfarande och utformning av upphandlingsdokument.

 • Formulera och besvara frågor till eller från upphandlande myndighet eller enhet.

 • Praktisk och strategisk rådgivning vid upphandlingens genomförande och vid förhandlingar med leverantörer.

 • Rådgivning och bedömningar gällande offentlighet och sekretess.

 • Genomföra utbildningar och skräddarsydda kurser.

 • Rådgivning i förvaltnings- och offentligrättsliga frågor i kommunal, regional och statlig verksamhet.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Göran Andersson
  Om Göran
 • Partner
  Ponthus Andersson
  Om Ponthus
 • Biträdande jurist
  Andrea Bondesson Rolandsson
  Om Andrea
  Biträdande jurist
  Andrea Bondesson Rolandsson
 • Biträdande jurist
  Camilla Brizzi
  Om Camilla
 • Biträdande jurist
  Mattias Ljungkvist
  Om Mattias
  Biträdande jurist
  Mattias Ljungkvist