IT & media

IT, telekom och media har under en lång tid tagit större plats i vår vardag och branschen är i konstant utveckling. Appar till smartphones säljs i rekordtakt, ibland utan att innehålla standardiserade avtalsvillkor. Mobila musiktjänster, webbaserade handelstjänster och elektroniska dokument blir allt vanligare, vilket sätter frågor som upphovsrätt, hantering av personuppgifter och IT-säkerhet i ett allt större fokus.

Hellström har stark kompetens och bred erfarenhet av de affärsmässiga krav och risker som gör sig gällande inom IT-, telekom- och mediabranschen. Vi tillhandahåller löpande rådgivning och affärsmässigt stöd till våra klienter både i Sverige och utomlands, och våra advokater arbetar nära ett globalt nät av advokatbyråer för att kunna bistå med internationell kompetens i gränsöverskridande frågor. Vi har lång vana av att bland annat dokumentera IT-upphandlingar, bistå vid förvärv- och finansieringsprocesser samt genomföra avtalsförhandlingar.