Finansiella tjänster & försäkring

Den finansiella sektorn kännetecknas av dess ständiga utveckling genom nya och innovativa finansiella produkter, som också skapar ett behov av snabbt juridiskt stöd. Inom området finansmarknadsrätt arbetar Hellström med såväl villkorsformulering som regulatoriska frågor.

Hellström har bred erfarenhet och kompetens inom detta område och kan snabbt möta klientens behov. Vi engageras både av finansinstitut samt kunder och leverantörer av finansiella lösningar.

Under de senaste åren har finansiering av investeringar och anpassning av finansiella produkter utvecklats snabbt, inklusive exempelvis fastighetsfinansiering och förvärvsfinansiering. Hellström har biträtt vid ett flertal stora transaktioner. Vi har stark kompetens inom detta område, särskilt som vi kan kombinera vår expertis inom fastighetsrätt, bank och finans och M&A. Vi har under flera år varit nominerade i Euromoney Legal Media Groups rankning “Guide till världens ledande bankjurister”.

Även inom försäkringsbranschen ökar komplexiteten och företagsklimatet förändras snabbt. Demografi har lagt livförsäkringsbranschen i fokus och regeländringar i kombination med produktutveckling har förändrat landskapet av pensioner och livförsäkringar. Skadeförsäkringsbranschen har konsoliderats och internet och e-handel har tvingat industrin att anta nya sätt att tänka.

Hellströms försäkringskompetens omfattar företagsförsäkring, regulatoriska frågor, M&A, villkorsformulering, försäkringsobestånd och tvistlösning. Våra experter har omfattande erfarenhet från försäkringsbranschen både som externa och interna rådgivare. Vår styrka ligger i en djup förståelse av företagsklimatet.