Arbetsrätt

En grundläggande förutsättning för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt är att det har en väl fungerande personalpolitik och att lagar och regler efterföljs.

Hellström bistår regelbundet med juridiskt biträde vid uppsägningar, övertalighet, omorganisationer och förändringar i samband med överlåtelser och fusioner, vilket bland annat innefattar förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder också såväl arbetsgivare som enskilda anställda i tvister föranledda av uppsägningar eller rörande brott mot konkurrensklausuler, företagshemligheter och liknande. Vi är rankade i Legal 500.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Upprättande och granskning av anställningsavtal.

 • Upprättande och granskning av uppdragsavtal.

 • Upprättande och granskning  av policydokument och personalhandböcker.

 • Frågor gällande kollektivavtal.

 • Förhandlingar och biträde vid förhandlingar enligt medbestämmandelagen.

 • Uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga skäl.

 • Domstols- och skiljeförfaranden.

 • Utbildningar i arbetsrätt.

 • Arbetsmiljöfrågor.

 • Interna utredningar.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Anna Fernqvist Svensson
  Om Anna
 • Partner
  Erika Juvander Heveus
  Om Erika
 • Managing Partner
  Mats Hellström
  Om Mats
 • Advokat
  Natalie Stjernström
  Om Natalie
 • Biträdande jurist
  Rodi Adelsson
  Om Rodi