Dataskydd & integritet

Hellströms verksamhetsgrupp inom dataskydd har en lång och gedigen erfarenhet av uppdrag inom området. Teamet leds av advokaten och delägaren Anna Fernqvist Svensson. Vi har ett nära samarbete med övriga verksamhetsgrupper på advokatbyrån, främst arbetsrätt, M&A, konkurrensrätt och tvistlösning, och erbjuder tillsammans med dem ett komplett stöd i alla frågor gällande dataskydd och integritet. Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller för alla myndigheter, bolag och organisationer som behandlar personuppgifter i någon form. Vi ger råd till såväl privata som offentliga aktörer såsom börsnoterade bolag, medelstora och mindre bolag, landsting, kommuner och kommunala bolag samt organisationer.

Uppdragen innefattar klientanpassade analyser av behandling av personuppgifter och vidtagande av åtgärder för att kraven i GDPR ska uppfyllas. Det kan gälla upprättande av policyer, informationstexter, avtal och annan dokumentation samt hantering av personuppgiftsincidenter. Vi arbetar både med att assistera organisationer med det långsiktiga GDPR-arbetet samt med specifika och komplicerade rättsfrågor inom området.

Vi erbjuder också utbildningar för anställda, ledningsgrupper och styrelser inom området.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Implementering av GDPR i er verksamhet.
  • Dataskydds- och cookiepolicy.
  • Information till registrerade.
  • Samtyckestexter.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal.
  • Gallringsrutiner.
  • Hantering av registrerades rättigheter.
  • Rutiner vid fotografering och filmning.
  • Personuppgiftsincidenter.
  • Rollen som dataskyddsombud.
  • Kamerabevakningslagen.
  • Patientdatalagen.
  • Whistleblowing-system.
  • Avtalsförhandlingar och tvister.
  • Utbildning.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Anna Fernqvist Svensson
  Om Anna
 • Partner
  Karl-Fredrik Björklund
  Om Karl-Fredrik
  Partner
  Karl-Fredrik Björklund
 • Partner
  Erika Juvander Heveus
  Om Erika
 • Advokat
  Natalie Stjernström
  Om Natalie
 • Biträdande jurist
  Andrea Bondesson Rolandsson
  Om Andrea
  Biträdande jurist
  Andrea Bondesson Rolandsson
 • Biträdande jurist
  Arvid Rosenlöf
  Om Arvid
  Biträdande jurist
  Arvid Rosenlöf