Entreprenadrätt

Hellström har idag en väl etablerad och mycket erfaren entreprenadrättsgrupp som leds av advokaterna Fredrik Berg, Gustaf Cederschiöld och Krister Lindgren. Tillsammans med våra kollegor i entreprenadgruppen och inom övriga verksamhetsområden, främst fastighets- och upphandlingsgruppen, ger vi Hellströms klienter ett komplett stöd i samtliga frågor inom bygg- och fastighetsbranschen.

Hellströms entreprenadjurister arbetar uteslutande med entreprenad-, konsult- och fastighetsjuridik. Vi agerar som rådgivare och ombud för stora och mindre byggbolag, entreprenörer, konsulter, exploatörer, offentliga och privata beställare, samt övriga aktörer inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Bland våra klienter finns både svenska och internationella bolag verksamma på den svenska marknaden.

Vår erfarenhet inom entreprenadbranschen omfattar allt från större byggentreprenader, mark- och anläggningsentreprenader, installationsentreprenader, fastighetsförvaltning och serviceentreprenader, till projekt för markförädling och bostadsetablering. Vi biträder också våra klienter med tvistelösning i domstol, inom skiljeförfaranden och i andra typer av förhandlingar.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Entreprenad- och avtalsrättslig rådgivning i pågående projekt eller inför nya projekt.

 • Upprättande eller granskning av avtal och andra kontraktshandlingar inom entreprenad- och fastighetsrätt.

 • Stöd vid avtalsförhandlingar och andra förhandlingar kring entreprenadprojekt.

 • Frågor rörande fel i entreprenader och besiktning av entreprenader.

 • Tidsfrågor, hinder, tidsförlängning, störningar och andra förutsättningsförändringar.

 • Frågor om fastighetsförvaltning, drift och underhåll av fastigheter och byggnader.

 • Utbildningar inom juridik och branschens standardvillkor i AB 04, ABT 06, ABK 09, ABFF 15, AMA-regelverken, med mer.

 • Ombud i tvister i domstol eller skiljeförfarande samt uppdrag som skiljeman.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Gustaf Cederschiöld
  Om Gustaf
  Partner
  Gustaf Cederschiöld
 • Managing Partner
  Krister Lindgren
  Om Krister
 • Senior Counsel
  Per Winnberg
  Om Per
 • Advokat
  Georgios Eleftheriadis
  Om Georgios
 • Biträdande jurist
  Axel Seger
  Om Axel