Handel & distribution

Företag inom handel- och tjänstesektorn ställer höga krav på avtal rörande inköp, leverans och försäljning. Vi granskar den typen av avtal, men också distributionsavtal, agentavtal, avtal relaterade till transport och lagringstjänster för att försöka identifiera och kontrollera vilka risker som är förenade med dessa avtalsrelationer. Hellström hanterar även regelverk som påverkar allt från marknadsföringsfrågor till exportregler.

Hellströms klienter finns inom flertalet handels- och tjänstesektorer, och består av både svenska och internationella, små och stora tillverkande företag. Vi har lång erfarenhet av att bistå företag med såväl nationell som internationell handel med olika slags produkter – allt från konsumentprodukter och livsmedel till industrikomponenter och produkter inom petrokemi. Hellström har även biträtt många klienter i samband med olika typer av samarbeten och joint-ventures för produktutveckling.