Energi & infrastruktur

Hellström har mångårig erfarenhet av att ge heltäckande juridisk rådgivning till såväl privata som offentligt ägda aktörer inom exempelvis vattenförsörjning och avlopp, energiproduktion och distribution, värme, telekommunikation och infrastrukturprojekt för vägar, järnvägar och vattenvägar.

Genomgående för dessa branscher är att det krävs ett brett kunnande avseende branschspecifik lagstiftning och regelverk och en förståelse för affären. Vi har erfarenhet av att hantera såväl regulatoriska, konkurrensrättsliga och kommunalrättsliga frågeställningar som inköps- och distributionsavtal, verksamhets- och bolagsöverlåtelser samt komplexa infrastrukturprojekt.