Fastighet & miljö

Hellströms fastighetsgrupp är en av Sveriges ledande, med specialistkompetens inom fastighets-, hyres-, bostads- samt miljörätt. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att skapa och strukturera klientanpassade lösningar med högsta kvalitet. Nyckeln till framgångarna är vårt stora engagemang: vi är genuint intresserade av fastighetsbranschen och drivs av att skapa mervärde för våra klienter.

Hellström tillhandahåller juridisk rådgivning vid komplicerade och omfattande fastighetstransaktioner, och blir ofta engagerade på ett tidigt stadium för att diskutera upplägg och strukturer, samt är med vid förhandlingar, upprättar köp- och överlåtelsehandlingar samt övriga nödvändiga dokument.

Hellströms klienter utgörs av börsnoterade företag, större och mindre fastighetsbolag, banker, organisationer, kommuner, kommunala bolag och bostadsrättsföreningar.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning i hyresrättsliga frågor och upprättande av hyreskontrakt.

 • Företrädande i avtalsförhandlingar, medlingsförfaranden i hyresnämnd samt tvister i domstol.

 • Miljörättslig rådgivning.

 • Rättsutredningar.

 • Agera ombud i skadeståndsprocesser, tillståndsmål samt andra mål och ärenden vid domstolar och myndigheter.

 • Frågor kring arrende, servitut och fastighetsbildning.

 • Rådgivning vid fastighetstransaktioner.

Vi hjälper dig:

 • Partner
  Krister Lindgren
  Om Krister
 • Partner
  Kristoffer Clausen
  Om Kristoffer
 • Partner
  Lennart Melchior
  Om Lennart
 • Senior counsel
  Staffan Michelson
  Om Staffan
 • Om