Per Winnberg

Senior Counsel
0708-22 09 01
per.winnberg@hellstromlaw.com

Per Winnberg har verkat som affärsjurist under mer än 40 års tid. Han har omfattande erfarenhet av företagsförvärv inom industri- och tjänstesektorerna samt från styrelseuppdrag inom en rad bolag och från löpande ansvar för uppdragsgivarnas affärsjuridiska frågor. Han har särskild erfarenhet från projekterings- och entreprenadverksamhet, konsultativa verksamheter och uppdrag för kommunalägda bolag inom energi- och VA-sektorn, innefattandes några av Sveriges största bolag inom sektorn. Härutöver kan nämnas att Per Winnberg medverkat vid uppstart av en rad nya företag främst inom energi, byggsektor och medtec. Flera av dessa bolag har utvecklats till ekonomiskt framgångsrika verksamheter. 

Visa fullt CV

Arbetarlivserfarenhet och utbildning

2000 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare, senior counsel
1978 – 1999 Tisell & Co, delägare
1974 – 1978 Styrbjörn Gärde Advokatbyrå KB, advokat
1971 – 1974 Frykman & Herslow Advokatbyrå, biträdande jurist
1970 – 1971 Kammarrätten i Stockholm, kammarrättsfiskal
1968 – 1969 Notarietjänstgöring
1968 Svenska Handelskammaren i Düsseldorf
1966 – 1967 Svenska Byggnadsarbetareförbundet, förbundsjurist
1967 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska, engelska och tyska