Rickard Arvidsson

Advokat
0706-02 69 22
rickard.arvidsson@hellstromlaw.com

Rickard Arvidsson har mer än 20 år erfarenhet av tvistelösning i domstol och i skiljeförfaranden som ombud. Rickard Arvidsson har haft fyra tvistemål för fullskalig prövning i Högsta domstolen och har även utsetts som skiljeman av finska Handelskammaren och i ICC. Rickard Arvidsson processar inom allmän avtals- och skadeståndsrätt men har även särskild kompetens inom försäkringsrätt, hyresrätt, bemanningsjuridik och bolagsrätt med inriktning på personligt ansvar för ställföreträdare. Rickard Arvidssons bakgrund som exekutionsjurist (hos RSV) innebär även att han behärskar juridiken ”efter domen” men även vad som kan göras t ex i särskilt brådskande processer (ibland kallat det provisoriska rättsskyddet).

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2016 – Hellström Advokatbyrå KB, Advokat
2013 – 2016 Sandart & Partners, Partner
2011 – 2012 Von Lode Advokat AB, Partner
1993 – 2010 Nordialaw, Partner, Associate
1991 – 1993 Stockholms tingsrätt, notarietjänstgöring
1991 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska