Natalie Franke

Advokat
0704-49 52 04
natalie.franke@hellstromlaw.com

Natalie Franke har varit verksam på Hellström sedan 2014 efter att tidigare arbetat på domstol. Natalie Franke har under sin tid på såväl tingsrätt som förvaltningsdomstol skaffat sig omfattande erfarenhet av processer. På Hellström företräder hon svenska och utländska bolag i domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Under sin tid på Hellström har Natalie Franke varit utplacerad på bolag och har även kommit att bli inriktad på M&A. Natalie Franke är medlem i verksamhetsgrupperna tvistelösning och företagsförvärv.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2014 – Hellström Advokatbyrå, advokat
2013 – 2014 Attunda tingsrätt, notarietjänstgöring
2010 – 2013 Förvaltningsrätten, föredragande
2011 Uppsala Universitet, jur.kand.
2009 Praktik på svenska ambassaden i Haag, Nederländerna
2008 – 2009
University of Leeds, Storbritannien, utbyte

Språk

Svenska och engelska