Kim Lindgren

Delägare
0709-55 09 12
kim.lindgren@hellstromlaw.com

Kim Lindgren har mycket stor erfarenhet inom fastighetsrätt, med inriktning på kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt, andra former av nyttjanderätt, och även övrig allmän och speciell fastighetsrätt samt fastighetstransaktioner och därmed sammanhängande affärsjuridik. Inom området för kommersiell hyresrätt, har Kim Lindgren medverkat vid utformning och översyn av modeller för hyreskontrakt för ett stort antal köpcentrum och gallerior, och deltagit vid uppsägningar och förhandlingar för dess införande inom respektive anläggning.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2000 –    Hellström Advokatbyrå KB, delägare
1997 – 2000 Larsson & Lindgren Advokatbyrå, delägare
1995 – 1997 Advokatkollegiet, delägare
1990 – 1995 Malmström & Malmenfelt Advokatbyrå, biträdande jurist
1989 – 1990 Sollentuna tingsrätt, notarietjänstgöring
1989 Stockholms universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Kim Lindgren har sedan år 1990 haft ett stort antal löpande uppdrag för börsnoterade fastighetsbolag och andra institutionella fastighetsägare och myndigheter. Kim Lindgren har även företrätt företag på hyresgästsidan, såsom detaljhandelsföretag vad avser butikslokaler, och olika kontorshyresgäster. Uppdragen innefattar rådgivning och upprättande av specifika avtal och avtalsvillkor inom den kommersiella fastighetsrätten, med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt. Utöver sådana löpande frågor, innefattar uppdragen också talans utförande och processande inför domstol, skiljenämnd, hyresnämnd och övriga myndigheter. Kim Lindgren har därigenom genom åren skaffat sig stor erfarenhet även inom processrättens område. Inom området för kommersiell hyresrätt, har han medverkat vid utformning och översyn av modeller för hyreskontrakt för ett stort antal köpcentrum och gallerior, och deltagit vid uppsägningar och förhandlingar för dess införande inom respektive anläggning. Kim Lindgren har även i övrigt haft flera uppdrag för olika företag vad avser utveckling av fastigheter och köpcentrum och hållit kurser inom den kommersiella hyresrätten inför flera fastighetsbolag och andra företag och organisationer i fastighetsbranschen.