Göran Andersson

Delägare
0709-55 09 10
goran.andersson@hellstromlaw.com

Göran Andersson har drygt tjugo års erfarenhet av allmän affärsjuridik med särskild inriktning på företagsförvärv, kommersiella avtal inklusive IT-rätt och offentlig upphandling. Göran Andersson har omfattande branscherfarenhet inom offentlig sektor, IT-sektorn, transportsektorn och livsmedelsindustrin.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

1997 –  Hellström Advokatbyrå KB, delägare
1996 – 1997 Kings College, University of London, LL.M. studies 
1993 – 1996 Huddinge tingsrätt, notarietjänstgöring
1993 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Vid starten på Hellström kom Göran Andersson att arbeta brett inom allmän affärsjuridik. Han har sedan 2002 kommit att arbeta mer och mer med offentlig upphandling och konkurrensrätt och leder nu verksamhetsgruppen för offentlig upphandling. Några av Göran Anderssons senaste uppdrag rörande offentlig upphandling där han varit huvudansvarig rör följande. Biträtt ett av världens största mjukvaruföretag med upphandlingsrättslig rådgivning inför en stor statlig upphandling, biträtt ett av Sveriges ledande it-företag inom bl.a. nätverkstjänster med upphandlingsrättslig rådgivning i samband med en större statlig upphandling, biträtt ett kommunalt bolag med upphandlingsrättslig rådgivning i samband med överlåtelse av fastigheter och anläggningstillgångar för biogasproduktion, biträtt en statlig myndighet i samband med myndighetens upplåtelse av teknik och tjänster upphandlade av ett kommunalt flygplatsföretag.

Han har sedan år 1997 haft en mängd uppdrag för svenska och utländska såväl börsnoterade som mindre ägarledda bolag samt statliga myndigheter och kommunala bolag inom området allmän affärsjuridik. Uppdragen inom detta område innefattar bl.a. rådgivning, bistånd vid förhandlingar, företrädande inför domstol och annan myndighet, upprättande och tolkning av avtal och upprättande av annan dokumentation inklusive rättsutredningar och s.k. legal opinions.