Erika Juvander Heveus

Partner
0709-55 09 09
erika.heveus@hellstromlaw.com

Erika Juvander Heveus har mångårig erfarenhet inom affärsjuridik och har sedan 2001 arbetat med affärsjuridiska frågeställningar inom ett flertal områden med fokus på avtalsrätt, bolagsrätt och immaterialrätt. Hennes arbete innefattar att biträda företag inom såväl tjänstesektorn som tillverkningsindustrin med allt från dagliga juridiska frågeställningar till juridiska strukturer i affärer och affärsmodeller samt att agera ombud. Erika Juvander Heveus har erfarenhet inom ett brett fält av branscher däribland mediabranschen, fastighetsmäklarbranschen och IT-branschen.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2001 – Hellström Advokatbyrå KB, partner
2000 – 2001 Västerviks tingsrätt, notarietjänstgöring
1999 – 2000 Katholike Universiteit, Nijmegen, Nederländerna (Master of Laws)
1998 – 1999 Carlsson Law Network, biträdande jurist
1997 – 1998 Svenska Förlags Kansli AB, biträdande jurist
1997 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Erika Juvander Heveus har sedan 2001 arbetat brett inom det affärsjuridiska området. Utöver avtalsrätt, bolagsrätt och immaterialrätt har Erika Juvander Heveus också stor erfarenhet av företagsförvärv, offentlig upphandling, arbetsrätt och franchiserätt. Hennes arbete innefattar dels löpande juridisk rådgivning till företag där hon fungerar som ett bollplank och affärsstöd för företaget och dess ledning, dels rådgivning kring individuella affärer, upplägg och transaktioner. Uppdragen har bl.a. avsett rådgivning vid avtalsskrivning och tolkning av kommersiella avtalsvillkor, rådgivning vid bolagsrättsliga och föreningsrättsliga frågeställningar, frågeställningar kring klausuler i anställnings- och konsultavtal samt varumärkes-, upphovsrättsliga och licensrättsliga frågeställningar. Erika Juvander Heveus har även erfarenhet av att lägga upp juridiska strukturer och har arbetat med frågeställningar kring sådana t.ex. vid affärsupplägg, förändringar av befintliga affärsstrukturer och uppstart av försäljning via webben. Erika Juvander Heveus har även erfarenhet som förhandlare och medlare.