Gustav Delén

Biträdande jurist
0704-49 52 05
gustav.delen@hellstromlaw.com

Gustav Delén har tidigare arbetat vid domstol och som jurist på olika myndigheter. Genom detta har han skaffat sig god erfarenhet av processer och skaffat sig fördjupade kunskaper inom fastighetsrätt. Gustav Delén arbetar främst med hyres- och fastighetsrättsliga frågor samt med ärenden inom immaterialrätt. Han är med i kompetensgrupperna för Fastighet och Miljö samt Konkurrens och Marknad.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2017–Hellström Advokatbyrå KB, biträdande jurist
2017Stockholms Stad, jurist
2016–2017Skolinspektionen, utredare
2015–2016Nyköpings tingsrätt, notarietjänstgöring
2014–2015Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, jurist
2013Stockholms universitet, jur.kand.
2013Shanghai Jiao Tong University, Kina, utbytesstudent
2012MAQS Law Firm, uppsatspraktik
2012Mora tingsrätt, sommarnotarie
2011Shanghai Jiao Tong University, Kina, utbytesstudent

Språk

Svenska och engelska