Tvistlösning – praktisk hantering av affärstvister (halvdagskurs)

Kursen riktar sig till dig som har en befattning inom företaget som innefattar hantering av fordringar och tvister.

Tvist kan uppstå redan genom att en kund bestrider en faktura eller en uppdragstagare kräver betalning för en felaktig faktura. Kursen behandlar praktiska tillvägagångssätt för att undvika onödiga rättsliga förfaranden, eller om detta är oundvikligt, effektivt nå framgång i processen och förlikningsförhandlingarna.

Föreläsare advokat Kristoffer Clausen.

Tid och Plats

Kursen hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. Fredag 17 maj 2019, kl 09.00–12.00, frukost serveras från kl. 08.30.

Pris och anmälan

Kursavgift 4.900 kr/deltagare, exklusive moms. Betalning sker mot faktura efter er anmälan. I kursavgiften ingår frukost och fika, samt förekommande fall kursmaterial.