Tvistlösning – praktisk hantering av affärstvister (halvdagskurs)

Håll utkik efter nytt datum till hösten!


Kursen riktar sig till dig som har en befattning inom företaget som innefattar hantering av fordringar och tvister.

Tvist kan uppstå redan genom att en kund bestrider en faktura eller en uppdragstagare kräver betalning för en felaktig faktura. Kursen behandlar praktiska tillvägagångssätt för att undvika onödiga rättsliga förfaranden, eller om detta är oundvikligt, effektivt nå framgång i processen och förlikningsförhandlingarna.

Föreläsare advokat Kristoffer Clausen.